Namaste 

  Moja dusza czci Twoją duszę.
Szanuję miejsce w Tobie w , którym mieszka cały wszechświat.

Czczę światło, miłość ,szczerość, piękno i pokój w Tobie, ponieważ one także są we mnie.

Dzieląc się tymi rzeczami jesteśmy zjednoczeni. 

Jesteśmy połączeni.

Jesteśmy jednością.

 

 

Namaste

 My soul honors your soul.
I honor the place in you were the entire univers resides.

I honor the light , love,trouth, beauty and peace within you because it is also within me.

In sharing these things we are united.

We are the same.

We are one.

 

Namaste- jedno słowo znaczy tak wiele.

 

*art of relax*