Jak asany wpływają na mięśnie?

 

 

Żeby odpowiedzieć na to pytanie przypomnijmy sobie, o tym że nasze mięśnie charakteryzuje coś co nazywamy tonusem mięśniowym.

Tonus mięśniowy to napięcie  mięśniowe.  W normalnych warunkach, podczas codziennych czynności i podczas stałego utrzymywania postawy ciała mięśnie utrzymywane są w stanie pewnego napięcia - tonusu mięśniowego posturalnego lub spoczynkowego. Napięcie to zapewnić ma prawidłową postawę, stabilizacje w stawach.

Idąc dalej wyróżniamy:- tonus podstawowy- który regulowany jest automatycznie przez nasz mózg, a jego osłabienie prowadzi do chorób kręgosłupa i kontuzji. Również siła mięśni pochodzi z tonusu podstawowego, a nie z masy mięśniowej.

-tonus fazowy- to napięcie mięśni powstałe na bazie tonusu spoczynkowego w postaci skurczu mięśnia.

Wykonując asany czyli pozycje jogi możemy wpłynąć na tonus podstawowy a w innych ćwiczeniach niestety nie. I tak w przypadku kontuzji czy chorób kręgosłupa wykonując zwykłe ćwiczenia gimnastyczne nie przywracamy mięśni do lepszej kondycji, gdyż nie działamy na tonus podstawowy.

Asany działają na tonus podstawowy.

Podczas skurczu mięśni działamy na tonus fazowy, a podczas rozluźnienia mięśni rozciągamy je, gdyż działamy w przeciwnym kierunku i ćwiczony jest wtedy tonus podstawowy.

Asany to wyrafinowane formy przeciągania. Przywracają one mięśniom ich długość spoczynkową.

Zwykle z powodu różnych aktywności czy doświadczeń w naszym ciele napięte są całe grupy mięśni. Mięśnie te są zablokowane, a nawet mogą się zrastać. W napiętych mięśniach jest pamięć mięśniowa.

Zmieniając tonus podstawowy poprzez rozciągnięcie mięśni za pomocą asan wpływamy na zmianę nastroju, wzmacniamy odporność organizmu i jego siłę, oraz działamy na układ hormonalny regulując go.

 

W naszych organizmach układ nerwowy i mięśniowy współdziałają ze sobą, tworzą całość i tak pracując z mięśniami wpływamy na psychikę, percepcję, coś zmienia się w naszym mózgu i odwrotnie nasze myśli , emocje mogą zmieniać nasze ciało, zmieniając postawę ciała czy napięcie mięśni.